Welkom

De afgelopen jaren is er een netwerk tot stand gekomen van motivatieonderzoekers in Vlaanderen en Nederland. In 2017 hebben Marjon en Hanke het initiatief genomen om dit netwerk verder uit te breiden. Het KOM-netwerk heeft twee doelen:

1) het bevorderen van het delen en uitwisselen van kennis rondom motivatie in Nederland en Vlaanderen;

2) het stimuleren van samenwerking op het gebied van motivatieonderzoek.

 

Coördinatoren:

Marjon Fokkens-Bruinsma (marjon.bruinsma@rug.nl)

Hanke Korpershoek (h.korpershoek@rug.nl)