Netwerkleden

Hanke Korpershoek
GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen
Expertise/interesses: schoolmotivatie, school binding, school commitment, school engagement, achievement goal theory
Website: www.hankekorpershoek.nl
Email: h.korpershoek@rug.nl

Marjon Fokkens-Bruinsma
Rijksuniversiteit Groningen
Email: marjon.bruinsma@rug.nl

Thijmen van Alphen
Expertise/interesses: Motivatie bij docenten, stress, Future Time Perspective, Resilience en Self-Regulated Learning
Email: t.a.vanalphen@uva.nl

Elisa Kupers
Rijksuniversiteit Groningen, faculteit GMW, afdeling Orthopedagogiek
Expertise/interesses: leerkracht-leerling interacties, procesbenadering, observatie-onderzoek, dagboekonderzoek, complex dynamische systeembenadering, zelfdeterminatietheorie
Website: www.rug.nl/staff/w.e.kupers
Email: w.e.kupers@rug.nl

Anne-Marieke van Loon
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Expertise/interesses: Onderzoek naar de rol van ict in het onderwijs om motivatie te bevorderen
Email: AnneMarieke.vanLoon@han.nl

Anja Van den Broeck
KU Leuven, faculty of Economics and Business
Expertise/interesses: job design, well-being, burnout, engagement, values, needs, intrinsic motivation, self-determination theory
Websites: www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00045289 / https://anjavandenbroeck.wordpress.com/

Jan-Willem Strijbos
GION onderwijs/onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen
Expertise/interesses: motivatie in relatie tot interactieve leerprocessen (samenwerkend leren, peer feedback)
Website: https://www.rug.nl/staff/j.w.strijbos/
Email: j.w.strijbos@rug.nl

Miriam Cents-Boonstra
Graafschap College/ Radboud Universiteit
Expertise/interesses: motivatie van studenten in het mbo, motiverend/demotiverend gedrag van docenten, betrokkenheid van studenten, interactie tussen studenten en docenten, praktische toepassingen voor het bevorderen van de kwaliteit van motivatie
Website: www.graafschapcollege.nl
Email: m.cents@graafschapcollege.nl

Debora Roorda
Pedagogiek en Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
Expertise/interesses: leerkracht-leerlingrelaties en betrokkenheid, stress en werkbevlogenheid, zelfdeterminatietheorie, observaties, dagboekstudies, vragenlijstonderzoek
Website: http://www.uva.nl/profiel/r/o/d.l.roorda/d.l.roorda.html
Email: D.L.Roorda@uva.nl

Kim Stroet
Universiteit Leiden, afdeling Onderwijswetenschappen
Expertise/interesse: docent-leerling interacties, rekenen, rekenangst, docent professionalisering, video-analyse, Self-Determination Theory
Website: https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/kim-stroet

Els van Rooij
Postdoctoraal onderzoeker, Lerarenopleiding en Institute for Science Education and Communication, Rijksuniversiteit Groningen
Expertise/interesse: SDT, need for cognition, interesse, self-efficacy, motivatie om leraar te worden, emoties, wellbeing
Websites: https://www.rug.nl/staff/e.c.m.van.rooij/research; https://www.researchgate.net/profile/Els_Van_Rooij